Osnovni podatki

Naziv: MEDILINE Mešana trgovska družba, d. o. o.
Skrajšan naziv: MEDILINE d. o. o.
Naslov: Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija
Telefon: +386 (0)1 830 80 40
Fax: +386 (0)1 830 80 70
E-pošta: info@mediline.si
Splet: www.mediline.si
Leto ustanovitve: 1997
Registracija: Okrajno sodišče v Ljubljani, št. reg. vložka: 1/28944/00
Osnovni kapital: 25.250,00 EUR
Id. številka za DDV: SI93763816
Matična številka: 1124072
Transakcijski račun 1: 02312-0015835744
Banka: Nova Ljubljanska banka d.d.
IBAN: SI56 0231 2001 5835 744
BIC (S.W.IF.T.): LJBA SI 2X
Transakcijski račun 2: 03103-1000606557
Banka: SKB d.d.
IBAN: SI56 0310 3100 0606 557
BIC (S.W.IF.T.): SKBA SI 2X