PredstavitevMEDILINE d.o.o. je privatno trgovsko podjetje s sedežem v Kamniku, ustanovljeno leta 1997. Specializirano laboratorijsko opremo, potrošne materiale in diagnostične reagente prodajamo razvojnim, raziskovalnim in diagnostičnim laboratorijem.

Na slovenskem tržišču zastopamo vrsto podjetij. Naša dejavnost obsega uvoz, promocijo, distribucijo, montažo in vzdrževanje.

Nekatera podjetja zastopamo tudi na področju Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Makedonije, Kosova in Albanije.

Sledimo najnovejšim tehnologijam in dognanjem na vseh področjih našega delovanja ter se stalno strokovno izobražujemo.

Predanosti potrebam in pričakovanjem naših partnerjev ne izkazujemo le z zanesljivim in učinkovitim poslovanjem, pač pa zadovoljstvo naših partnerjev krepimo tudi in predvsem z vso potrebno strokovno podporo pred, med in po nakupu.

Naši partnerji so:
  • bolnišnice
  • zdravstveni domovi
  • fakultete in inštituti
  • veterinarske ustanove
  • farmacevtska industrija
  • prehrambena industrija

Pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke smo vpisani v register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo. Imamo stalno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami in smo člani Trgovinske zbornice Slovenije.

Smo imetniki certifikata ISO 9001:2015 za promocijo in distribucijo laboratorijske ter medicinske opreme, diagnostičnih reagentov, potrošnih materialov.

V letu 2017 smo pridobili:

certifikat Bonitete odličnosti z oceno AAA, ki ga izdaja Bisnode Slovenija in se s tem uvrstili v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

- certifikat poslovne odličnosti Excellent SME Slovenia, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije.


Svoje zakonske obveznosti ravnanja z odpadno embalažo (Pogodba št. 1309/15-06, z dne 01.01.2006) ter z odpadno električno in elektronsko opremo (Pogodba št. 1309/07-EE, z dne 18.01.2008) smo prenesli na podjetje SLOPAK d.o.o..

Podjetje Mediline d.o.o je v januarju 2015 pristopilo k združenju SIEDMA, katerega člani smo proizvajalci in distributerji IVD (in vitro diagnostičnih) medicinskih pripomočkov v Sloveniji. Kot člani združenja SIEDMA in SLOMED smo zavezani tudi etičnemu kodeksu združenja.