UVP

Podjetje Ultra Violet Products (UVP) je že 75 let znano po svojih inovacijah povezanih z UV svetlobo. Njihovi produkti so namenjeni tako raziskovalnim, industrijskim kot tudi izobraževalnim aplikacijam. Mednje sodijo hibridizacijske pečice, crosslinkerji, ročne svetilke, transiluminatorji, UV kabineti in UV/HEPA PCR kabineti. Del podjetja pa se ukvarja s sistemi za dokumentacijo gelov – kemiluminiscenco, fluorescenco in dokumentacijo z belo svetlobo.
Leta 2013 je bilo podjetje UVP kupljeno s strani podjetja Analytik Jena AG, ki ima sedež v Jeni, Nemčija. Podjetje UVP deluje kot del poslovne enote Life Science Analytik Jena.