QIAGEN

Podjetje QIAGEN je vodilni globalni ponudnik na področju molekularne biologije in nudi celostne rešitve od vzorca do analize rezultata.

V prodajnem programu imajo širok spekter izdelkov za delo z nukleinskimi kislinami v raziskavah:
 • kite za čiščenje DNK in RNK iz vzorcev tekočin in tkiv človeškega, živalskega in rastlinskega izvora ter gliv. Poleg tega nudijo rešitev za čiščenje plazmidne in virusne DNK. 
 • reagente za navadno verižno reakcijo s polimerazo (PCR) in reakcijo PCR v realnem času  (qPCR)
 • kite za čiščenje produktov reakcije PCR ter čiščenje DNK iz agaroznega gela
 • reagente za kloniranje
 • reagente za transfekcijo
 • storitve sinteze iRNK (interference) 
 • ekspresijske mreže podjejtja SABiosciences za ugotavljanje izražanja genov v različnih metabolnih poteh in boleznih na molekularnem nivoju
 • priprava vzorcev za določanje zaporedja nove generacije (Next Generation Sequencing)
v diagnostiki: linije ArtusDigene, spremljajoča diagnostika DxS, področje sodne medicine, Mericon, področje veterinarske diagnostike
 • kite za nalezljive virusne in bakterijske bolezni primerne za različne vrste aparatov za PCR v realnem času
 • kite za genetsko testiranje
 • kit za diagnostiko virusa papiloma – HPV z metodo tekočinske hibridizacije, ki je še vedno zlati standard
za delo s proteini:
 • sisteme za proteinsko ekspresijo
 • sisteme za izolacijo proteinov
 • sisteme za detekcijo in testiranje proteinov
 • preparat za imunizacijo
in s kristali podjetja Nextal Biotechnologies,

na področju avtomatizacije z inštrumenti za:
 • homogenizacijo vzorca
 • čiščenje nukleinskih kislin, proteinov, plazmidne DNK, produktov PCR reakcije, čiščenje DNK iz gela
 • pripravo PCR in qPCR
 • detekcijo in analizo s qPCR
 • kapilarno elektroforezo
 • pirosekveniranje
na področju Next Generation Sequencing NGS:
 • izolacija in priprava vzorcev
 • tarčna obogatitev
 • Priprava knjižnic
 • Analiza podatkov Ingenuity
Na njihovi novi spletni strani je priročen iskalnik izdelkov glede na aplikacijo, usmeritev laboratorija, avtomatizacijo dela, po posameznih genih in metabolnih poteh in A – Z seznam izdelkov. Poseben zavihek je namenjen izobraževanju - Knowledge and Support, kjer so predstavljene najnovejše tehnologije in strokovno znanje, webinarji, video animacije ter relevantni simpoziji in srečanja.
Kontakt: