MART MICROBIOLOGY

Podjetje Mart Microbiology izdeluje sistem Anoxomat – Mark II, ki omogoča gojenje mikroorganizmov v anaerobnih ali mikro-aerofilnih pogojih. Uporablja se lahko v kliničnih in industrijskih laboratorijih.
Kontakt: