EUROFINS GENOMICS

1.4.2014 sta se podjetji Eurofins MWG Operon in Eurofins Medigenomix združili v eno podjetje Eurofins Genomics. S tem se je vzpostavil izjemen team strokovnjakov in široko področje tehnologij, ki pokrivajo 5 glavnih področij:
  • oligonukleotidi DNK in RNK
  • sekvenciranje DNK po naročilu
  • sekvenciranje nove generacije
  • sinteza genov in molekularna biologija
  • genotipizacija in genska ekspresija
Kontakt: