OBOXO - Dezinfekcijska komora

Dezinfekcijska komora na osnovi ozona za hitro razkuževanje materialov


Predstavitveni video


Predstavitveni video Nataša Pirc

Postopek razkuževanja traja 60 sekund. 

Dezinfekcija se izvaja z ozonom - suhim oksidativnim plinom, ki neselektivno uničuje mikrobe.

OBOXO-m ni nevarnosti vdihavanja nevarnih aerosolov. 

Oblačila ostanejo suha z visoko stopnjo razkuževanja v primerjavi s klasičnimi metodami z aerosoli.

OBOXO je edina 100% ekološka dezinfekcija, saj ne potrebujemo kemikalij in ne tvorimo kemijskih ostankov.

Ozon se proizvaja iz električne energije. Preostanke ozona se po razkuževanju izsesa iz omare v zunanji zrak, kjer se hitro razgradi nazaj v kisik.

Kontakt: Nataša Pirc
E natasa.pirc@mediline.si
T 01 830 80 44
M 041 920 982