MO BIO LABORATORIES

Proizvajalec MO BIO Laboratories v sklopu podjetja Qiagen ponuja celotno linijo kitov za izolacijo nukleinskih kislin in so prepoznavni kot vodilni svetovni ponudnik rešitev za izolacijo DNK in RNA iz prsti, vode in rastlin. Power® kit MO BIO vsebuje patentiran Inhibitor Removal Technology® (IRT), ki odstranjuje zaviralce PCR reakcij. 
Uporabljene metode za analizo DNK so PCR, Real-Time PCR in NGS.
Kontakt: