EXIQON

Podjetje Exiqon je od leta 2017 naprej del podjetja Qiagen. Je vodilni ponudnik rešitev na področju RNK raziskav. Njihove produkte in storitve uporabljajo različne raziskovalne inštitucije in podjetja po vsem svetu z namenom odkrivanja korelacije med aktivinim genom in razvojem bolezni. Produkti in storitve zajemajo celoten postopek od izolacije do analize izražanja (sekvenciranje, mreže/arrays, qPCR), detekcije in analiz funkcionalnosti tako in vitro kot in vivo. Storitve zajemajo RNK sekvenciranje naslednje generacije (NGS), analizo izražanja/profiliranje miRNA in odkrivanje novih biomarkerjev iz kliničnih vzorcev.
 
Prednost njihovih produktov predstavlja tehnologija LNA™, ki zagotavlja izjemno specifičnost in občutljivost pri analizah miRNK, mRNK in dolgih ne-kodirajočih molekulah RNK. V primerjavi s tradicionalnimi DNK ali RNK oligonukleotidi imajo LNA™ oligonukleotidi višjo afiniteto za vezavo na komplementarne verige. Ti predstavljajo odlično rešitev za detekcijo majhnih ali zelo podobnih DNK ali RNK tarč. 
 
Prednosti LNA™ tehnologije:
  • Močno povečana občutljivost v primerjavi z DNK/RNK sondami/oligi
  • Omogoča robustno detekcijo vseh miRNA sekvenc, ne glede na vsebnost GC baz
  • Odlična detekcija pri zahtevnih kliničnih vzorcih kot so FFPE ali telesne tekočine
  • Povišana tarčna specifičnost v primerjavi s sondami
  • Omogoča detekcijo spremembe v enem samem nukleotidu
  • Odlična stabilnost v in vitro ter in vivo 
Kontakt: