Podpisali smo Listino raznolikosti Slovenija


Dne 9.2.2018 je naše podjetje podpisalo Listino raznolikosti Slovenija.

Raznolikost v družbi, z doslednim dokazovanjem načel enakosti in vključenosti vseh članov, od nekdaj predstavlja vir napredka in razvoja. Le tako je zagotovljena trajnost za celotno družbo, kar velja tudi za manjše skupine in organizacije. Vključujoče upravljanje z raznolikostjo je v naprednih organizacijah standard, nagrajen z boljšo klimo in boljšimi poslovnimi rezultati. Raznolikosti so zavezane sodobne poslovne strategije, ki s prepoznavanjem, komunikacijo in vključevanjem, razvijajo bolj inovativne in trajnostne rezultate. Družba, ki ima dovolj posluha za raznolikost, kjer se zavedamo soodvisnosti in dopolnjevanja, s prevzemanjem odgovornosti naših vplivov, je uspešna ter trajna.

V tej luči se zavezujemo k uresničevanju naslednjih načel:

1. Razvijamo organizacijsko kulturo, ki temelji na enakih možnostih, vzajemnem spoštovanju, sprejemanju in vključevanju raznolikih zaposlenih kot potencialu za večjo inovativnost, prilagodljivost, razvoj organizacije ter boljšo družbeno kohezijo.

2. Ustvarjamo raznoliko in vključujoče delovno okolje.
Stremimo k oblikovanju delovnega okolja, v katerem se zrcali raznolikost družbe in aktivno vključujemo zaposlene, pri čemer se izogibamo vsakršni diskriminaciji (neposredni ali posredni) na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.(Listina EU o temeljnih pravicah, 21. čl., 2010)

3. Upoštevamo in širimo načela raznolikosti na vseh ravneh organizacije.
Politiko raznolikosti integriramo na vseh ravneh odločanja, ob čemer upoštevamo tri ključne vloge pri izgradnji vključujočega in harmoničnega delovnega okolja:
  • zavezanost in odgovornost,
  • komuniciranje (znotraj in navzven),
  • biti vzor/zgled.
4. Prepoznavamo raznolikost strank.
Poznamo profile svojih strank in se zavedamo, da je sledenje njihovim raznolikim potrebam tudi vir inovacije in razvoja.

5. Oblikujemo politiko raznolikosti
.
Letno načrtujemo akcijske ukrepe za promocijo raznolikosti, vključenosti in enakih možnosti, te ukrepe izvajamo in jih redno evalviramo. Identificiramo rezultate, ki so plod politike raznolikosti ter jih poročamo v letnem poročilu.

6. Širimo in komuniciramo svojo zavezanost Listini ter rezultate politike raznolikosti vsem našim deležnikom
. Deležnike vabimo, da se pridružujejo aktivnostim antidiskriminacije in promociji raznolikosti.